3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съгласно кипърското законодателство, брачните договори по смисъла на предбрачни споразумения между съпрузите не са валидни или поне не са правно обвързващи. Същото се отнася и за всякакви споразумения за бъдещото уреждане на съпружеската собственост, които са били сключени между съпрузите след сключване на брака, но преди раздяла. Само след като съпрузите са разделени, това може да влезе в сила чрез иска, свързан с принос за увеличаването на съпружеската собственост, предвиден в параграф 14 от  Закон 232/91(вж. 5.1) и по този начин всички брачни договори или споразумения за разпределяне на съпружеска собственост, които са били сключени преди раздялата на съпрузите, не обвързват страните и няма да се вземат под внимание от Семейния съд. Това е така, защото разпоредбите на Закон 232/91са от задължителен характер и не могат да бъдат пренебрегнати чрез лични споразумения, подписани между страните (вероятно по принуда), което или ограничава, или изключва правото, посочено в параграф 14 на Закон 232/91. Следователно брачни договори могат да се сключват само след като страните са се разделили, но не и преди това. След раздяла обаче, страните могат свободно да уреждат съпружеското имущество без прибягване до Семейния съд.

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Няма формални изисквания относно уреждането на съпружеското имущество извън юрисдикцията на съда. Въпреки това, в зависимост от обстоятелствата, независимият правен съвет и разкриване на финансова информация може да се разгледат като решаващи фактори за валидността на дадено споразумение.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Вж. 3.1.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Да, стига да е сключен след раздялата на страните.