6 Какви са последствията при смърт?

Правилата за подялба на съвместно имущество са приложими също, ако един от съпрузите почине. С това делът от съвместното имущество на починалия, заедно с неговото/нейното отделно имущество, ако има такова, подлежи на наследяване.

Преживелият съпруг взема неговия/нейния дял от съвместното имущество, заедно с неговото/нейното отделно имущество, ако има такова. Освен това, преживелият съпруг взема неговите/нейните пенсионни права и т.н. (вж. въпрос 2.1.).

Преживелият съпруг наследява половината от имуществото на починалия, ако последният има преки наследници. Ако починалият съпруг няма преки наследници, преживелият съпруг е единственият наследник. Починалият съпруг може да остави завещание, посочващо друга подялба на наследството, но с ограничение, че една четвърта от имуществото на починалия трябва да бъде наследено от преживелия съпруг.

В допълнение, преживелият съпруг има правото да изключи от имуществото вещи, използвани изключително за негови/нейни лични нужди, доколкото тяхната стойност не е несъразмерна, като се има предвид финансовото състояние на съпрузите и вещите, придобити за използване от малолетните деца.

В допълнение, преживелият съпруг може да вземе сума от имуществото, чиято стойност, добавена към наследството и отделното имущество на преживелия съпруг, е равностойна на 600 000 DKK. Тази сума подлежи на индексация.

Преживелият съпруг може да поеме съвместното имущество на съпрузите в неподелено владение с техните преки наследници, например деца или внуци. Ако починалият съпруг остави свои преки наследници, тогава имуществото подлежи единствено на неподелено владение с тяхното съгласие. Неподеленото владение на имущество означава, че обикновено наследниците не могат да предявят своето наследство от починалия докато преживелият съпруг е жив, а преживелият съпруг е във владение на цялото имущество и може да го използва в своя ежедневен живот, дори ако стойността на имуществото намалее. Въпреки това преживелият съпруг не може да злоупотребява с владението си върху имуществото.

(Закон за наследството, §§ 9-11 и §§ 18-19)