6 Какви са последствията при смърт?

След смъртта на единия съпруг, общото имущество се разделя по равно и частта на починалия съпруг става част от неговото наследство. Наследниците или преживелият съпруг имат право да поискат от съда да определи различно съотношение на дяловете. След извършване на делбата преживелият съпруг наследява според първия или втория ред на наследяване. В първия ред на наследяване преживелият съпруг наследява заедно с децата на почиталия, а наследството се дели на равни части. Ако починалият няма преживели го деца, другият съпруг наследява във втори ред на наследяване заедно с родителите на починалия и получава половината от наследството.