4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

V Rakousku neexistuje speciální rejstřík pro manželské a jiné smlouvy mezi manžely; stejně jako neexistuje povinnost je registrovat.  Manželé podnikatelů mohou požadovat, aby byla jejich manželská smlouva zaregistrována v Obchodním rejstříku, aby bylo možné uplatnit jejich práva vůči věřitelům společnosti (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB).