4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Majetkové režimy musí být registrovány.

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Registrační úřad vede centrální elektronický registr (Čl. 19 ZoR).

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Manželské smlouvy a platné majetkové režimy manželů musí být registrovány.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Registr je veřejný. Opisy a výpisy z registru jsou zpoplatněny podle tarifu přijatého Radou ministrů (Čl. 19 odst. 4 ZoR).

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Ve vztahu k třetím stranám se použije zákonný režim společného jmění, pokud nebyl registrován jiný režim (Čl. 20 ZoR).