7 Obsahuje Váš zákoník zvláštní úpravu majetkoprávních poměrů manželů rozličných národností?

České právo nestanoví žádný speciální režim majetkových poměrů pro manžele různých národností.