8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

České právo nestanoví žádný speciální režim majetkových poměrů pro registrované partnery. Registrovaní partneři však mohou své majetkové poměry upravit smlouvou. Stejná úprava platí pro neregistrovaná partnerství. Nicméně, v případě dědění registrovaný partner zůstavitele a jeho děti dědí v první skupině, každý z nich stejným dílem (§ 1635, odst. 1 a § 3020 občanského zákoníku).