4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Smlouvy mezi manžely o odděleném jmění budou evidovány v Osobním rejstříku vedeném Rejstříkovým soudem, Majsmarken 5, 9500 Hobro (tel.: 99685800, fax: 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Evidována je celá smlouva včetně informace o tom, který majetek bude patřit do odděleném jmění.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Všechny informace v osobním rejstříku jsou veřejně dostupné.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Smlouvy o odděleném jmění jsou platné jen tehdy, jsou-li evidovány.