6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

  • V režimu oddělení majetku/ účasti na nabývání pozůstalý manžel dědí alespoň část majetku zůstavitele na základě ustanovení poslední vůle nebo na základě dědění ze zákona. V případě dědění ze zákona manžel obdrží jednu čtvrtinu majetku v případě, že zůstavitel po sobě zanechal děti. Pokud žádné děti nezanechal, jeho pozůstalý manžel zdědí jednu polovinu majetku spolu se sourozenci zůstavitele nebo jejich dětmi a rodiči zůstavitele, v případě jejich absence s prarodiči, strýci a prvními bratranci/sestřenicemi. Pokud neexistuje žádný pokrevný příbuzný zůstavitele, pozůstalý manžel zdědí celý majetek (čl. 1820-1821 HOZ). Bez ohledu na to, co zůstavitel stanovil ve své poslední vůli, pozůstalý manžel má nárok na svůj právní podíl na majetku, jehož výše se rovná polovině  dědického dílu, která mu ze zákona přísluší.
  • V případě smrti jednoho z manželů v režimu společného jmění tento režim zanikne a pozůstalý manžel obdrží svůj podíl na společném jmění. Kromě toho zdědí část podílu zemřelého manžela na společném jmění a část jeho osobního majetku v souladu s ustanovením poslední vůle nebo na základě zákona, a to výše uvedeným způsobem. Aby pozůstalý manžel mohl dědit v souladu s výše uvedeným, zemřelý manžel nesměl před svou smrtí podat žádost o rozvod  (čl. 1822 HOZ).