1 Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Mají-li irské soudy příslušnost v otázce sporů týkajících se manželského majetku, bude se vždy aplikovat lex fori, tedy irské právo. Pokud se však podá žádost o dodatečné rozhodnutí soudu na základě rozsudku o soudní odluce nebo rozvodu z jiného státu, irské soudy musí hodnotit práva stran na dodatečné rozhodnutí podle zákona tohoto státu.

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?