8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Zákon o občanském partnerství a určitých právech a povinnostech osob žijících ve společné domácnosti z roku 2010 umožňuje vytvoření plánu pro registrované civilní partnerství (pro páry stejného pohlaví) (části 1-14 a část 16) a plán narovnání osob žijících ve společné domácnosti (pro páry stejného a opačného pohlaví) (část 15), který nevyžaduje registraci. Jako v případě sezdaných párů mají osoby, které jsou v registrovaném civilním partnerství, a osoby, které jsou považovány za osoby žijící ve společné domácnosti pro účely zákona z roku 2010, významná práva a ochranu ve vztahu k finanční podpoře a majetku. Zrušení civilního partnerství nebo smrt jedné ze stran dává druhé straně právo žádat o podporu (část 5), majetek (§ 118) anebo úpravu penze (§ 121), anebo zajištění z majetku zůstavitele (část 8). Část 4 zákona z roku 2010 poskytuje civilním partnerům sdílenou domácí ochranu podobnou ochraně práv nevlastnícího manžela v otázce rodinného domu (§ 27-42) – viz 2.4. výše. Práva osob žijících ve společné domácnosti mají stejný rozsah, což vychází ze vztahu osob žijících ve společné domácnosti a bez požadavku na registraci či její systém. V případě kvalifikovaného partnerství osob žijících ve společné domácnosti (definováno v § 172 zákona z roku 2010), zrušení partnerství nebo smrti jedné ze stran se dává druhé straně právo žádat o podporu (§ 175), úpravu majetku (§ 174), úpravu důchodu (§ 187) anebo zajištění z majetku zůstavitele (§ 194).