4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Manželská smlouva musí být zapsána notářem nejpozději 15 dní po jejím uzavření.

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Existuje pouze jeden rejstřík. Jedná se o veřejný rejstřík vedený ministerstvem spravedlnosti.

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Do rejstříku je třeba zapsat tyto údaje: skutečnost, že byla manželská smlouva uzavřena, datum listiny, podrobné údaje o smluvních stranách a typ úpravy majetkových poměrů, který si strany zvolily k regulaci svých majetkových vztahů.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

K údajům ve veřejném rejstříku má přístup kdokoli, kdo má o ně zájem. Na rejstřík se zašle jednoduchá písemná žádost a do 10 dnů od podání žádosti žadatel obdrží úřední odpověď. Notáři mohou přistupovat do rejstříku on-line a získat okamžitou odpověď.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Hlavním cílem je to, aby třetí strany (zejména věřitelé) věděli o existenci manželské smlouvy.