3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Uzavřením manželské smlouvy si mohou manželé stanovit:

  • a) univerzální společné jmění, ačkoliv to není možné v případě, že jeden nebo oba manželé již mají děti, které nejsou dětmi obou manželů. V rámci této úpravy majetkových poměrů tvoří veškerý současný i budoucí majetek ve vlastnictví manželů součást společného jmění s výjimkou majetku vyloučeného zákonem (čl. 1732 OZ). Například je ze společného jmění vyloučen majetek získaný v rámci dědictví nebo darem, u něhož bylo vyloučení ze společného jmění stanoveno, dále osobní práva a rodinné předměty sentimentálního významu s nízkou finanční hodnotou (čl. 1733 OZ).
  • b) oddělené jmění, které je povinné při uzavření manželství bez ukončení příslušných přípravných postupů nebo pokud jeden nebo oba manželé dosáhli věku 60 let či více. V rámci této úpravy si každý z manželů ponechává kontrolu nad veškerým svým současným i budoucím majetkem a nárok na jeho vlastnictví a může s ním volně nakládat (čl. 1735 OZ).
  • c) atypickou úpravu, což znamená, že si mohou zvolit úpravu, která má vlastnosti dvou nebo dokonce tří různých úprav majetkových poměrů v manželství.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva musí mít podobu buď listiny vypracované notářem, nebo dokumentu vypracovaného libovolným matričním úřadem.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželská smlouva musí být uzavřena před uzavřením manželství a nabude účinnosti ihned po uzavření sňatku. Úpravu majetkových poměrů v manželství nelze po uzavření manželství změnit.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, stávající smlouvu manželé nemohou změnit.