9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Existují dva různé regulační rámce (viz otázka 1.1). Podle § 8meziseverské úmluvy nárok na vypořádání majetku posuzuje odpovědný úřad smluvního státu, kde probíhá rozvod nebo zákonné vypořádání mezi manžely. Podle§ 2 zákona (1990:272)mají švédské soudy příslušnost ve sporech o majetek manželů v rozvodovém řízení ve Švédsku. Kromě toho mají švédské soudy příslušnost v případě, že žalovaný má místo trvalého pobytu ve Švédsku, pokud žalobce má místo trvalého pobytu ve Švédsku a švédské právo je použitelné na majetek manželů, pokud se spor týká majetku, který se nachází ve Švédsku, nebo pokud žalovaný akceptoval, že případ bude projednáván ve Švédsku. Příslušným soudem je okresní soud v místě trvalého bydliště žalovaného. Pokud v případě, že má věc projednat projednat švédská justice,  není příslušný žádný soud, spor může být na základě § 18 zákona (1990:272) přenesen ke krajskému soudu ve Stockholmu.