4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Anglie/Wales

Manželské smlouvy není třeba registrovat.

Skotsko

Ne. Neexistují žádné zvláštní rejstříky pro majetek manželů.