6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Anglie/Wales

V Anglii a Walesu existuje právo určit si dědice a pro pozůstalé manžele nejsou stanoveny žádné vyhrazené/ povinné díly.

V případě, že právo určit si dědice neexistuje, bude pozůstalý manžel dědit podle § 46 zákona o správě majetku z roku 1925. Přesný nárok závisí na tom, zda zemřelý po sobě zanechá děti („potomstvo“), a/ nebo rodiče, pokrevního bratra či sestru, nebo potomky pokrevního bratra či sestry.

Bez ohledu na to, zda existuje závěť, může pozůstalý manžel podat s ohledem na pozůstalost zesnulého návrh na takové finanční zajištění, jaké stanoví soud na základě zákona o dědictví (zajištění pro rodinu a závislé osoby) z roku 1975.

Skotsko

Při absenci závěti má pozůstalý manžel nebo manželka pevně stanovená přednostní práva k domu, nábytku a obnosu peněz (§ 8 a 9 zákona o dědickém právu (Skotsko) z roku 1964).

Pokud tato práva nevyčerpají celý majetek, pozůstalý manžel má také právo na třetinu (v případě pozůstalého potomka) nebo polovinu (bez pozůstalého potomka) zbývajícího movitého majetku. Pozůstalému manželovi připadne zbytek majetku neodkázaného v závěti v případě, že zemřelý po sobě nezanechá potomka, rodiče nebo sourozence (viz § 2 zákona o dědickém právu (Skotsko) z roku 1964).

Pokud závěť existuje, pak pozůstalý manžel velmi často získá veškerý majetek. Teoreticky má pozůstalý potomek právo na třetinu movitého majetku zesnulého (legitim), ale potomci se tohoto práva často vzdávají. Pokud vůle na pozůstalého manžela nepamatuje, má v případě existence pozůstalých potomků tento pozůstalý manžel nárok na třetinu movitého majetku, a v případě, že zesnulý žádné potomstvo nezanechal, má nárok na polovinu.