8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Anglie/Wales

Ve Spojeném království mohou páry stejného pohlaví formalizovat svůj vztah uzavřením registrovaného partnerství (viz zákon o registrovaném partnerství z roku 2004). Právní důsledky jsou prakticky totožné jako v manželství (včetně dodatečných soudních rozhodnutí) a registrovanému partnerství se tak právem říká „manželství s jiným názvem“.

Pro páry, které spolu žijí, aniž by byl jejich vztah formálně upraven (obvykle označované jako „partneři žijící ve společné domácnosti“), neexistuje žádný zvláštní režim. Proto se musí spoléhat na obecné právo, a to zejména na svěřenství ze zákona (se společným záměrem) (viz zejména Jones v. Kernott [2011] UKSC 53). Je však důležité poznamenat, že soudy mají značnou volnost při vydávání usnesení s ohledem na péči o děti v rámci přílohy 1 k zákonu o dětech z roku 1989 (s názvem „Finanční zajištění dětí“), včetně paušálních plateb a majetkových převodů.

Skotsko

Pravidla pro registrované partnerství mezi osobami stejného pohlaví jsou stejná jako pro manželství (viz část 3 zákona o registrovaném partnerství z roku 2004).

Ačkoliv platí pro nesezdané páry žijící ve společné domácnosti jako manželé (nebo neregistrované partnery žijící ve společné domácnosti jako registrovaní partneři) v průběhu vztahu stejná pravidla, jak je uvedeno výše pro manželské páry, pravidla pro případ ukončení vztahu a smrti jsou jiná. Neexistuje zásada rovného dělení společného majetku při ukončení vztahu ani pevná pozůstalostní přednostní práva nebo zákonem chráněný díl při partnerově smrti. Partner či partnerka žijící ve společné domácnosti však může požádat soud o finanční zajištění v případě ukončení vztahu (určené především k nápravě křivd způsobených přispěním k soužití ve společné domácnosti nebo újem utrpěných během této doby) a o svěřenské opatření v případě smrti partnera (viz § 25 až 29 zákona o rodinném právu (Skotsko) z roku 2006).