5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Formueordningen opløses, og derpå skal fællesformuen opgøres og deles. Dette afhænger af den formueordning, der finder anvendelse.

Efter opløsning af formueordningen bliver fællesformuens aktiver automatisk til et postnuptialt sameje, på hvilket -- før opgørelse og deling -- lovens almindelige regler om sameje finder anvendelse (art. 577-2 CC). Med henblik på skifte og endelig deling af fællesformuen skal den præcise sammensætning af de tre formuer (jf. spørgsmål 2.1.) fastlægges (art. 1427 - 1449 CC).

Ved opløsning af det fuldstændige formuefællesskab bliver fællesformuens aktiver ligeledes automatisk til et postnuptialt sameje.

I tilfælde af opløsning skal der ved særeje blot ske opløsning/deling af eventuelle samejer.

Indenfor disse rammer findes der i retsplejeloven regler for (indenretlig) opløsning/deling (art. 1205 - 1224 C. Jud. [Code judiciaire = Retsplejelov]).

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Dette afhænger af gældsposternes art. Hver ægtefælle hæfter personligt for den del af pågældendes egen gæld, som fortsat eksisterer efter delingen af fællesformuen. De to ægtefæller hæfter i fællesskab for den fælles gæld, der fortsat eksisterer efter delingen af fællesformuen (art. 1439 - 1441 CC).

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

Nej, medmindre ægtefællerne har aftalt et sådant udligningskrav og de nærmere regler herfor i deres ægtepagt.