5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Begge ægtefæller har ret til ved retten at gøre krav på bodeling efter opløsning af ægteskabet (ved skilsmisse) og i løbet af ægteskabet. Ægtefæller kan ligeledes indgå aftale om deling af fælleseje. I tilfælde af uenighed omkring delingen træffer retten afgørelse i overensstemmelse med retsplejelovens regler. Medmindre ægtefællerne har indgået aftale om andet, deles deres fælleseje i lige store dele. Fast ejendom, som indgår i fællesejet, kan deles i ækvivalenter (hvis der er flere faste ejendomme), geometrisk ved at inddele en matrikel, ved en civil opløsning (salg af ejendommen og deling af fortjenesten), betaling eller ved overdragelse af retten til beboelse. Løsøre, som indgår i fællesejet, kan deles i ækvivalenter (hvis der er flere løsøregoder), ved civil opløsning, ved betaling eller ved fysisk fordeling.

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Ægtefællers hæfte for eksisterende gæld efter skilsmisse følger de samme regler som beskrevet i punkt 2.6.