9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

I henhold til den estiske retsplejelov hører en sag ind under en estisk domstols kompetence, hvis domstolen kan afgøre sagen i henhold til bestemmelserne om kompetence eller på baggrund af en aftale om værneting, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller en international aftale. I tilfælde, der er fastsat i lovgivningen, kan parterne indgå en aftale vedrørende værneting. En aftale vedrørende værneting kan omfatte en aftale om at afgøre en tvist ved en bestemt domstol.