5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Eftersom der i tilfælde, hvor den lovbestemte ægteskabelige formueordning er akkvisitionsfælleskab, findes adskilte sæt aktiver på samme tid, vil ejendommen ikke bliver omfordelt i tilfælde af skilsmisse. På den anden side udlignes formueforøgelser (jf. punkt 5.3). I særlige tilfælde opvejes tildelingen af særlige genstande til den ene ægtefælle af et krav om udligning ( § 1383 BGB).

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

  • 1. Under ordningen om akkvisitionsfællesskab hæfter hver ægtefælle for egen gæld. I tilfælde af skilsmisse tages en ægtefælles gæld dog i betragtning ved beregning af den erhvervede ejendom. Gæld skal fratrækkes ægtefællens endelige ejendomsopgørelse og kan derfor resultere i en negativ endelig ejendomsopgørelse (§ 1375, stk. 1, BGB). Således kan en ægtefælle i løbet af udligningen af formueforøgelser blive pålagt at godtgøre den anden ægtefælle dennes gældsforpligtelser. Ethvert udligningskrav er imidlertid altid begrænset til værdien af den eksisterende ejendom tilhørende den ægtefælle, som er forpligtet til at udligne sin overskydende formueforøgelse (jf. punkt 5.3).
  • 2. Ved den ægteskabelige formueordning om særeje er der ingen lovbestemmelser om udligning af formueforøgelse, hvor forud eksisterende gæld tages i betragtning.
  • 3. Ved en ordning om formuefællesskab kan gæld kun indløses med ægtefællernes fælles ejendom ("fællesejet"), hvis ægtefællerne har pådraget sig gælden i fællesskab, eller en af ægtefællerne kan gøre gælden bindende for den anden, hvis gælden blev stiftet i forbindelse med forvaltningen af deres fælles ejendom (§ 1438). Kun den ægtefælle, som forvalter den fælles ejendom, kan altid komme til at hæfte personligt ( § 1437, stk. 2, BGB [tysk retsplejelov]). Når ordningen om formuefællesskab ophører, skal den gæld, som er blevet stiftet i forbindelse med den fælles ejendom, fratrækkes med henblik på at dele det resterende overskud i to lige dele til hver ægtefælle (§ 1476, stk. 1, BGB).

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

  • 1. Ved akkvisitionsfællesskab som ægteskabelig formueordning udlignes formueforøgelser, som ægtefællerne erhverver sig i løbet af ægteskabet, hvis akkvisitionsfællesskabet ophører (§ 1363, stk. 2, BGB). Følgelig er den ægtefælle, hvis personlige formueforøgelse i løbet af ægteskabet overstiger den anden ægtefælles forøgelse, forpligtet til at betale halvdelen af overskuddet til den anden ægtefælle ( § 1378 BGB). Den individuelle forøgelse beregnes ved at trække den oprindelige ejendom fra den endelige ejendom. Den udligning, som kan kræves af en ægtefælle, er begrænset til den pågældende ægtefælles eksisterende ejendom, efter gælden er fratrukket.
  • 2. Under ordningen om særeje sker der ingen udligning af formueforøgelse.
  • 3. Den fælles ejendom skal "afvikles". I løbet af afviklingen skal ægtefællerne blive enige om omfordelingen af deres fælles ejendom.