1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

Formueforholdet for ægtefæller er underlagt den lov, der fandt anvendelse på deres personlige forhold umiddelbart efter ægteskabets indgåelse (artikel 14 og 15 i den græske civillov, herefter benævnt HCC), nærmere bestemt i følgende rækkefølge: 1. loven for ægtefællernes sidste fælles nationalitet i løbet af ægteskabet, forudsat at en af dem har beholdt den; 2. hvis dette ikke er tilfældet, loven for deres sidste normale opholdssted i løbet af ægteskabet; 3. hvis dette ikke er tilfældet, den lov, ægtefællerne har tættest tilknytning til.

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Ægtefællerne kan ikke vælge den lov, der finder anvendelse på deres formue, ved hjælp af en kontrakt. Haag-konventionen af 14. maj 1978, der henvises til ovenfor, er ikke ratificeret af Grækenland. Således anvendes de græske regler for international privatret ex lege.