5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Under den legale ordning om ægtefællernes formueforhold beholder hver ægtefælle sin separate ejendom efter skilsmisse. Fællesejet deles ligeligt mellem ægtefællerne.

Hvis den valgte ordning var formuefællesskab, og intet andet er angivet, deles fællesejet ligeligt mellem ægtefællerne efter fratrækning af gæld (art. 137 CC).

Hvis ægtepagten angiver særeje, foretages der ikke bodeling ved skilsmisse. Hver ægtefælle beholder den ejendom, der var vedkommendes før ægteskabet, samt den ejendom, vedkommende har erhvervet i løbet af ægteskabet (art. 117 CC).

Ægtefællerne kan underskrive en aftale foran en civilretlig notar eller indgå en privat pagt om bodeling. En sådan aftale kan kun indgås i løbet af ægteskabet. Hvis ægtefællerne ikke når til enighed, skal tvisten bringes for retten i form af en fordring.

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Gæld tages i betragtning ved deling af ejendommen. Ægtefællerne kan underskrive en kontrakt om deling af fælles forpligtelser. Eventuelle tvister skal bringes for retten i form af en fordring.

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

I løbet af ægteskabet eller efter dets opløsning kan en (tidligere) ægtefælle kræve bistand fra den anden (tidligere) ægtefælle, proportionalt med sidstnævntes midler, såfremt vedkommendes handlinger har bidraget til ægteskabets afslutning, og såfremt den ægtefælle, der indgiver kravet, har behov for bistand for at opretholde sin tidligere levestandard (art. 81 CC).

Hvis en ægtefælle i forbindelse med forvaltningen af den anden ægtefælles ejendom har afholdt nødvendige udgifter ved anvendelse af sin ejendom, kan vedkommende først anmode den anden ægtefælle om refundering af disse udgifter efter forvaltningens ophør, for så vidt vedkommende selv ikke er forpligtet til at dække disse (art. 101 CC).

Sagsøgende vurderer vedkommendes krav, og i tilfælde af tvist inddrages en ekspert. Ved formuefællesskab skal en ægtefælle desuden tilbagebetale, hvad vedkommende har taget fra fællesejet til fordel for vedkommendes separate ejendom. Såfremt en ægtefælle har afholdt udgifter fra sin separate ejendom til fordel for fællesejet, kan vedkommende kræve tilbagebetaling fra fællesejet (art. 138 CC).