5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Det antages, at ægtefællernes andele i fællesejet er lige (art. 3.117(1) i CC).

Forud for delingen af det ægteskabelige fælleseje skal der gøres opgørelse over sidstnævnte samt ægtefællernes respektive personlige ejendom. Fællesejet anvendes først til at betale forfalden gæld, der er betalelig derfra. Såfremt saldo for fællesejet er positiv, deles det ligeligt mellem ægtefællerne undtagen i de tilfælde, der nævnes i civilloven (art. 3.118 iCC).

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Ægtefællerne hæfter efter skilsmissen fortsat sammen for fælles gæld.

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

Såfremt værdien af den ejendom, retten tildeler den ene ægtefælle, er større end vedkommendes andel i fællesejet, skal denne ægtefælle betale kompensation til den anden ægtefælle (art. 3.117(3) CC).