5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Fællesejet opløses ved skilsmisse (jf. art. 1:99 BW). Som udgangspunkt har ægtefællerne ret til halvdelen af aktiverne. Efter fællesskabets opløsning kan hver af ægtefællerne anmode om at få tilbageleveret tøj, smykker, professionelt eller forretningsrelateret udstyr, papirer og genstande med affektionsværdi, der tilhører hans eller hendes familie (jf. art. 1:101 BW). Fordelingen kan fastsættes i en skilsmisseaftale eller af dommeren (jf. art. 3:185 BW). Der kan anmodes om det på et hvilket som helst tidspunkt (jf. art. 3:178 BW). På basis af den i ægtepagten nedskrevne nettoomregning af frivillige ekstraudgifter til husholdet skal der i tilfælde af skilsmisse indgås forlig (i form af økonomisk godtgørelse) mellem ægtefællerne.

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Efter skilsmisse hæfter den forhenværende ægtefælle fortsat for den samlede fælles gæld, som han eller hun indgik i løbet af ægteskabet. Den anden forhenværende ægtefælle hæfter solidarisk for denne gæld efter ægteskabets opløsning. Kreditor kan udelukkende opkræve denne gæld fra den fællesformue, som er tilsidesat til den anden forhenværende ægtefælle. Gælden kan også opkræves fra den private formue, der tilhører den af de forhenværende ægtefæller, som deltog i gældsstiftelsen, men ikke fra den anden ægtefælles private formue (jf. art. 1:102 BW).

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

Fordelingen af formuefællesskabet kan finde sted i form af en fordeling af tilsvarende aktiver eller ved betaling af godtgørelse i form af penge. Fordelingen kan udbedes på et hvilket som helst tidspunkt (jf. art. 3:178 BW).