6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Στην περίπτωση λύσης του γάμου λόγω θανάτου ενός συζύγου, η διανομή της γαμικής περιουσίας πραγματοποιείται πριν από τη διανομή της κληρονομιαίας περιουσίας του θανόντος, εφόσον οι σύζυγοι διέθεταν γαμικό δικαίωμα επί της περιουσίας του συζύγου τους (άρθρο 85 του νόμου περί γάμου). Στο πλαίσιο της εν λόγω διανομής. οι κληρονόμοι του θανόντος συζύγου υποχρεούνται σε αποζημίωση του επιζώντος συζύγου εάν η περιουσία του θανόντος που καταλαμβάνεται από το γαμικό δικαίωμα υπερβαίνει την αντίστοιχη του επιζώντος συζύγου. Αντιθέτως, ο επιζών σύζυγος δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή υπέρ της κληρονομιαίας περιουσίας του θανόντος συζύγου εάν η δική του περιουσία που καταλαμβάνεται από το γαμικό δικαίωμα υπερβαίνει την αντίστοιχη του θανόντος συζύγου. Το ερώτημα του εάν οι σύζυγοι διαθέτουν ή όχι γαμικό δικαίωμα επί της περιουσίας του συζύγου τους δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του επιζώντος συζύγου βάσει της κληρονομικής νομοθεσίας. Τα ωφελήματα του επιζώντος συζύγου βάσει της κληρονομικής νομοθεσίας και της διαθήκης παρέχονται από την κληρονομιαία περιουσία.