6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Στην περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου, το σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ των συζύγων καταργείται και η κοινή περιουσία διανέμεται βάσει των αρχών που περιγράφονται υπό το ερώτημα 5.1. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο γαμικό σύμφωνο. Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το μερίδιό του, ενώ το εναπομένον τμήμα της κοινής περιουσίας περιλαμβάνεται στην κληρονομιαία περιουσία του θανόντος, η οποία κατόπιν διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κληρονομικής νομοθεσίας.

Εάν υπάρχουν κατιόντες νόμιμοι κληρονόμοι του θανόντος συζύγου, ο επιζών σύζυγος δικαιούται διά βίου επικαρπία της οικογενειακής κατοικίας που χρησιμοποιούσε μαζί με τον θανόντα, συμπεριλαμβανομένων επίπλων και συσκευών, και λαμβάνει το ίδιο μερίδιο με τα τέκνα από την υπόλοιπη κληρονομιαία περιουσία.

 (Άρθρο 7:58 (1) του Αστικού Κώδικα)

Εάν δεν υπάρχουν κατιόντες, ή εάν οι κατιόντες αποκλείονται από την κληρονομική διαδοχή, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί την οικογενειακή κατοικία που χρησιμοποιούσε μαζί με τον θανόντα, συμπεριλαμβανομένων επίπλων και συσκευών. Το ήμισυ της υπόλοιπης κληρονομιαίας περιουσίας περιέρχεται στον επιζώντα σύζυγο, ενώ το υπόλοιπο περιέρχεται στους γονείς του κληρονομούμενου. Εάν ένας γονέας αποκληρωθεί, ο άλλος γονέας και ο επιζών σύζυγος κληρονομούν κατ’ ισομοιρία.

(Άρθρο 7:60 του Αστικού Κώδικα)

Εάν δεν υπάρχουν κατιόντες ούτε γονείς, ή εάν αυτοί αποκλείονται από την κληρονομική διαδοχή, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει ολόκληρη την κληρονομιαία περιουσία.

(Άρθρο 7:61 του Αστικού Κώδικα)

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ουγγαρία

More information

Magyar Országos Közjegyzoi Kamara , Pasaréti út 16. , H- 1026 Budapest , Magyarország

Tel.: +36 – 1 – 489 – 48 80

Fax: +36 – 1 – 356 – 70 52