6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Στην περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου, το καθεστώς ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ των συζύγων λύεται και, εάν εφαρμοζόταν το σύστημα της κοινοκτημοσύνης, η κοινή περιουσία διανέμεται βάσει των αρχών που περιγράφονται υπό το ερώτημα 5.1. Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το μερίδιό του από την κοινή περιουσία, ενώ το εναπομένον τμήμα της εντάσσεται στην κληρονομιαία περιουσία του θανόντος, η οποία κατόπιν διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κληρονομικής νομοθεσίας. Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το ίδιο μερίδιο επί της κληρονομιαίας περιουσίας με τα τέκνα. Ωστόσο, το μερίδιο του συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός τετάρτου της κληρονομίας (άρθρο 2139 ΑΚ). Εάν δεν υφίστανται κατιόντες και ο αποβιώσας άφησε μόνο σύζυγο και ανιόντες, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει τα δύο τρίτα της κληρονομιαίας περιουσίας. Εάν ο αποβιώσας δεν αφήνει ούτε κατιόντες ούτε ανιόντες, αλλά μόνο σύζυγο, αυτός λαμβάνει το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Πορτογαλία

More information

Ordem dos Notarios Portugal , Travessa da Trindade, nº 16 - 2.º C , PT - 1200-469 Lisbon , Portugal

Tel.: +351 21 346 81 76

Fax: +351 21 346 81 78