6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Σε περίπτωση θανάτου, οι κανόνες που περιγράφονται στις ενότητες 2.3, 5.1 και 5.2 ισχύουν όσον αφορά τη σύνταξη απογραφής και τη διανομή και απόδοση των υποχρεώσεων και των περιουσιακών στοιχείων, με εξαίρεση το μερίδιο της περιουσίας που θα ελάμβανε ο θανών, το οποίο θα περιέλθει τώρα στους κληρονόμους του. Ενδέχεται να υπάρξει αποζημίωση και ο σύζυγος που επιζεί έχει δικαιώματα επικαρπίας ( usufructo viudal), η αξία των οποίων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το εάν ο επιζών σύζυγος κληρονομεί μαζί με τους κατιόντες ή ανιόντες του θανόντος ή είναι ο μοναδικός κληρονόμος. Τα δικαιώματα αποδίδονται κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία, αλλά ενδέχεται επίσης να αποδοθούν σε μετρητά (άρθρο 834-840 ΑΚ). Το μερίδιο της περιουσίας που καλύπτεται από δικαιώματα επικαρπίας μπορεί να αυξηθεί (έως το νόμιμο όριο) σε μια διαθήκη.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ισπανία

More information

Consejo General del Notariado , Paseo del General Martinez Campos, 46, 6° , E - 28010 Madrid , España

Tel.: +34 - 91 - 308 72 32

Fax: +34 - 91 - 308 70 53