6 Mis juhtub surma korral?

Kui abielu ajal kohaldatakse seadusjärgset varade jagamist, kehtib see ka ühe abikaasa surma korral. Ellujäänud abikaasal on õigus seadusjärgsele osale varast ning ennetavalt seadusjärgsele pärandile, kusjuures viimane hõlmab majapidamist ja õigust jätkata abikaasade ühises elukohas elamist (§ 758 ABGB).
Juhul kui abikaasad olid leppinud kokku ühisvara suhtes inter vivos, lahutatakse ühisvarast kõigepealt võlad ning jagatakse see siis vastavalt kokkulepitud osalustele, või kahtluse korral poolitatakse. Ellujäänud abikaasa saab ühe poole ning teine pool moodustab lahkunu pärandi. Abikaasa surma tagajärgi ühisvaralepingu puhul, mida kohaldatakse abikaasa surma korral, kirjeldatakse punktis 3.1.