4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

Abieluvararežiim tuleb registreerida.

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Registriametis asub elektrooniline keskregister (perekonnaseadustiku paragrahv 19).

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Abieluvaralepingud ja kohaldatav abieluvararežiim tuleb registreerida.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Register on avalik. Juurdepääsu eest registri viidetele ja tunnistustele tuleb tasuda Ministrite Nõukogu vastuvõetud hinnakirja alusel (perekonnaseadustiku paragrahvi 19 lõige 4).

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Kolmandate pooltega seoses kohaldatakse kohustuslikku ühisvara režiimi siis, kui ühtki teist režiimi ei ole registreeritud (perekonnaseadustiku paragrahv 20).