6 Mis juhtub surma korral?

Ühe abikaasa surma korral loetakse abieluvararežiim lõppenuks ning juhul, kui kohaldatud oli varaühisust, jaotatakse vara kooskõlas punktis 5.1 osutatud põhimõtetega. Üleelanud abikaasa saab kätte oma osa ning teine osa ühisvarast kantakse pärandaja pärandvarasse, mis jagatakse pärimisseaduse sätete alusel. Seaduse kohaselt pärib üleelanud abikaasa iga lapse osaga võrdväärse osa. Kui pärandaja lapsed on juba surnud või ei ole pärimiskõlblikud, on pärimisõigus nende järglastel (pärimisseaduse paragrahv 10).

Kui abikaasa on pärija koos ülenejate sugulaste või pärandaja vendade ja õdede või nende järglastega, kuulub talle pool pärandvarast, juhul kui see avaneb enne 10 abieluaasta täitumist, vastasel korral kaks kolmandikku sellest. Kui abikaasa on pärija koos ülenejate sugulaste ning pärandaja vendade ja õdede või nende järglastega, kuulub talle esimesel juhul (enne 10 abieluaasta täitumist) üks kolmandik pärandist ning teisel juhul pool pärandist. Kui teisi pärijaid ei ole, pärib abikaasa kogu pärandvara (pärimisseaduse paragrahv 9).