3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abieluvara lepingud abikaasade vaheliste abielueelsete lepingute tähenduses ei ole Küprose õiguse seisukohast kehtivad või vähemalt mitte siduvad. Sama puudutab kõikvõimalikke lepinguid tulevase abieluvara jagamise kohta, mis on sõlmitud abikaasade vahel pärast abiellumist, kuid enne lahutamist. Seaduse 232/91 paragrahvis 14 sätestatud nõuet abieluvara kasvu antud panuse suhtes (vt 5.1) saab jõustada alles pärast seda, kui abikaasad on lahutanud, ning seega ei ole mis tahes abielulepingud või abieluvara jagamist puudutavad kokkulepped, mis on sõlmitud enne abikaasade lahutamist, poolte jaoks siduvad ning neid ei võeta perekonnakohtus arvesse. Seda seetõttu, et seaduse 232/91 sätted on kohustuslikud ning neid ei tohi õõnestada poolte vahel (eeldatavalt surve all) sõlmitud eraõiguslike lepingutega, mis kas piiravad või välistavad seaduse 232/91 paragrahviga 14 kaitstavat õigust. Sellest tulenevalt saab sõlmida abieluvara lepinguid ainult pärast poolte lahutamist ning mitte varem. Pärast lahutust võivad pooled siiski vabalt jagada oma abieluvara ilma perekonnakohtusse pöördumata.

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluvara jagamiseks väljaspool kohtu pädevust ei ole formaalseid nõudeid kui selliseid. Kokkuleppe kehtivuse seisukohast keskseteks teguriteks võib olenevalt asjaoludest siiski lugeda sõltumatut juriidilist nõustamist ning rahalise olukorra avaldamist.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Vt 3.1.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Jah, kui see sõlmitakse pärast poolte lahutust.