6 Mis juhtub surma korral?

Lesel on alati õigus osale pärandist või juhul, kui surnud abikaasa oli teinud testamendi, pärandi jagamata osast; seega on lesel alati õigus osale olenemata sellest, kas lahkunu oli teinud kehtiva lepingu või ei olnud. Lese osa määratakse kindlaks teiste pärijate olemasolu alusel ning vastavalt Cap. 195 paragrahvile 44 järgmiselt:

  • i) Kui lahkunust jääb peale abikaasa järele lapsi või nende järeltulijaid, on abikaasa osa võrdne iga lapse osaga. Seega - kui lahkunust jääb järele abikaasa ja kaks last, on abikaasa osa üks kolmandik. Kui lahkunu mõni laps suri lahkunu eluajal, on selle lapse lastel (s.o lahkunu lapselastel) õigus osale, mille oleks saanud nende vanem, kui ta oleks elus olnud.
  • ii) Kui lahkunust ei jää peale abikaasa järele lapsi või nende järeltulijaid, kuid jääb mis tahes esivanem või järeltulija lahkunust kolmanda sugulusastme ulatuses, on abikaasa osa pool pärandist või pärandi jagamata osast. On mõistetav, et väljend "lahkunu esivanemad või järeltulijad" peaks hõlmama ka sugulasi väljaspool otseste järeltulijate sugulusliini - vastasel juhul oleks viide järeltulijatele mõttetu; kõik otsese sugulusliini järeltulijad oleksid hõlmatud punktiga i). Sellest tuleneb, et juhul, kui lahkunust jääb järele vanemaid, vanavanemaid, õdesid-vendi, onusid, tädisid, õe- ja vennatütreid või -poegi, moodustab allesjäänud abikaasa osa poole. Ei ole oluline, kas kolmandas sugulusastmes jääb lahkunust järele üks või mitu esivanemat või järeltulijat; ainult ühe olemasolu on piisav, et allesjäänud abikaasa osa piirduks poolega.
  • iii) Kui lahkunust ei jää peale abikaasa järele lapsi või nende järeltulijaid ega ühtki esivanemat või järeltulijat lahkunust kolmanda sugulusastme ulatuses, kuid jääb mis tahes esivanem või järeltulija lahkunust neljanda sugulusastme ulatuses, on allesjäänud abikaasa osa kolm neljandikku pärandist või pärandi jagamata osast. Sellest tuleneb, et juhul, kui lahkunust jääb järele nõbusid või vanavanemate õdesid-vendi või õdede-vendade lapselapsi, moodustab abikaasa seadusjärgne osa kolm neljandikku.
  • iv) Kui lahkunust ei jää peale abikaasa järele lapsi või nende järeltulijaid ega ühtki esivanemat või järeltulijat lahkunust neljanda sugulusastme ulatuses, pärib abikaasa kogu pärandi või pärandi jagamata osa.