3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Nagu juba küsimuse 2.1 puhul märgitud, võivad abikaasad kokku leppida õigusnormide mittekohaldamises ning sõlmida täieliku või osalise lahusvara lepingu. Kinnisvarale, mille suhtes kõnealust lepingut kohaldatakse, ei kohaldata varajagamist abielulahutuse, lahuselu jms korral.

(Abielu õiguslikke tagajärgi käsitleva seaduse paragrahv 16, vt paragrahv 28)

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Lahusvara leping kehtib üksnes siis, kui see on koostatud kirjalikult, sellele on alla kirjutanud mõlemad abikaasad ning see on registreeritud (vt punkt 4).

(Abielu õiguslikke tagajärgi käsitleva seaduse paragrahvid 35 ja 37)

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Lahusvara lepingu võib sõlmida enne ja pärast abiellumist. Enne abielu sõlmitud ja registreeritud leping jõustub abiellumise hetkel. Pärast abiellumist sõlmitud leping jõustub registreerimise hetkel.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Lahusvara lepingut võib igal ajal uue, eespool nimetatud nõudeid täitva lepinguga muuta. (Abielu õiguslikke tagajärgi käsitleva seaduse paragrahv 28b)