3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhet võivad abikaasad abielu kestel piiramatu arv kordi muuta abieluvaralepinguga.

Sõltumata varasuhtest võivad abiaasad abieluvaralepinguga:

  • lõpetada abiellumisel või abieluvaralepinguga valitud abieluvarasuhte;
  • kehtestada teise seadusest tuleneva abieluvarasuhte;
  • seaduses ettenähtud juhtudel teha muudatusi valitud varasuhtes;
  • täpsustada nende varalistele suhetele kohaldatavat õigust, kui abikaasadel on elukoht eri riikides või neil on erinev kodakondsus.

Vara juurdekasvu tasaarvestuse puhul võib abieluvaralepingus sätestada järgmist:

  • perekonna eluasemena kasutatava või ühe abikaasa poolt eraldi kasutatava eluasemega seotud tehingute suhtes seaduses sätestatud piirangud ei kehti (vt 2.4.);
  • põhivara suuruse määratlemine ja arvutamine toimub seaduses ettenähtust teisiti (vt 5.3.).

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abikaasad sõlmivad abieluvaralepingu isiklikult ning selle koostab ja tõestab notar.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abieluvaralepingu võib sõlmida kas enne abiellumist või abielu kestel (viimasel juhul jõustub leping pärast selle sõlmimist). Enne abiellumist sõlmitud abieluvaraleping jõustub abielu sõlmimise päeval.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasad võivad abieluvaralepingut vabalt muuta (vt 3.1.).