6 Mis juhtub surma korral?

Seadusjärgse pärimise korral pärib pärandaja üleelanud abikaasa koos lahkunu sugulastega ning tema osa suurus sõltub pärandile õigust omavate sugulaste järjekorrast (sugulased pärivad kolmes järjekorras).

Kui pärandaja üleelanud abikaasa pärib koos esimese järjekorra pärijatega (lapsed), siis on tal õigus pärandaja lastega võrdsele osale, kuid mitte vähem kui veerandile pärandist.

Kui pärandaja üleelanud abikaasa pärib koos teise järjekorra pärijatega (lahkunu vanemad ja nende alanejad sugulased, s.o lahkunu vennad ja õed), siis on tal õigus poolele pärandist. Kui pärandaja üleelanud abikaasa pärib koos teise järjekorra pärijatega, siis on tal lisaks õigus pärandi eelosale (abikaasade ühise kodu majapidamisvara).

Kui ei ole sugulasi esimesest ega teisest järjekorrast, pärib pärandaja üleelanud abikaasa kogu pärandi.

Pärandaja üleelanud abikaasal on õigus nõuda oma pärandiosale lisaks ühiseks koduks olnud kinnisvara isiklikku kasutusõigust.