3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Enne abielu või selle kestel sõlmitud abieluvaralepingu puhul võivad abikaasad või kihlatud abieluvarast (vara, millele kehtib abieluvaraõigus) välistada mis tahes vara, mida kumbki neist juba omab või hiljem omandab. Sama lepinguga võib sätestada, et abikaasal on abieluõigus sellisele varale, millele tal seda ei oleks varem koostatud abieluvaralepingu kohaselt (abieluseaduse paragrahv 41). Kui abikaasad on sõlminud abieluvaralepingu, mis vastastikuselt abieluvaraõiguse välistab, leiab pärast abielu lõppemist aset üksnes varalahutus (vt punkt 5.1).

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluvaraleping tuleb koostada kirjalikult. Kui ühel abikaasal või kihlatul ei ole teovõimetuse või sellest tuleneva piirangu tõttu õigust ise abieluvaralepingut sõlmida, peab ta oma eestkostjalt selleks saama kirjaliku heakskiidu (abieluseaduse paragrahv 42). Abikaasad peavad abieluvaralepingule alla kirjutama ning selle juures peab tunnistajatena viibima kaks erapooletut isikut (abieluseaduse paragrahv 66).

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Lepingu võib sõlmida enne abiellumist, kuid see jõustub alles pärast selle abieluregistris registreerimist, mida tuleb teha hiljemalt enne lahutusmenetluse algust (abieluseaduse paragrahvid 43 ja 44).

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasad võivad abielu kestel sõlmida uue abieluvaralepingu.