6 Mis juhtub surma korral?

Kui abielu lõppeb ühe abikaasa surma tõttu ja kui abikaasadel oli teineteise varale abieluvaraõigus, jagatakse abieluvara enne surnu pärandvara jagamist (abieluseaduse paragrahv 85). Surnud abikaasa pärijad on kohustatud üleelanud abikaasale hüvitist maksma, kui jagamise käigus selgub, et surnu abieluvaraõiguse alla kuuluv vara on suurem üleelanud abikaasa sellisest varast. Vastupidiselt sellele ei ole üleelanud abikaasa, kui tema abieluvaraõiguse alla kuuluv vara on suurem surnud abikaasa sellisest varast, kohustatud surnud abikaasa pärandvarasse midagi juurde lisama. Asjaolu, kas abikaasadel on teineteise varale abieluvaraõigus või mitte, ei mõjuta mingil viisil üleelanud abikaasa pärimisseaduse kohaseid õigusi. Pärimisseaduse ja testamendi kohaselt üleelanud abikaasale kuuluv vara antakse üle pärandvarast.