6 Mis juhtub surma korral?

Esmalt määratakse abikaasale seadusest tulenevalt kuuluv osa vastavalt pärimisõiguse põhimõtetele surnud inimese pärijate suhtes. Kui surnud inimesest jäävad maha lapsed või lapselapsed, on üleelanud abikaasa osa neljandik kinnisasjast (BGB § 1931 lõige 1). Kui surnud isikust ei jää maha lapsi ega lapselapsi, muutvad seadusjärgseteks pärijateks vanemad või õed-vennad, koos üleelanud abikaasaga (BGB§ 1925). Sel juhul on üleelanud abikaasa osa pool (BGB § 1931 lõige 1). Üksnes juhul, kui surnud inimene ei jäta maha maha vanemaid, õdesid-vendi, õe-või vennalapsi või vanavanemaid, pärib kogu kinnisvara abikaasa (BGB § 1931 lõige 2).

Abieluvararežiim võib mõjutada abikaasa tegelikku osa teises astmes:

  • 1) Juurdekasvu tasaarveldamise režiimi korral rahuldatakse üleelanud abikaasa võimaliku lisa tasaarveldamiseks nii, et suurendatakse tema seadusjärgset osa neljandikuni varast (BGB § 1371 lõige 1). Näiteks saaks üleelanud abikaasa poole kinnisasjast, kui surnud inimene jätab maha lapsed või lapselapsed.
  • 2) Lahusvara režiimi korral saaks abikaasa üksnes oma seadusjärgse osa. Kui üleelanud abikaasa pärib surnud inimese lapse/kahe lapselapse kõrval, siis on tema seadusjärgne osa pool/ kolmandik kinnisasjast (BGB § 1931 lõige 4).
  • 3) Juhul, kui ühisvara režiimi korral abielu lõpeb ühe abikaasa surma tõttu, siis on surnud abikaasa osa ühisvarast osa kinnisasjast. Üleelanud abikaasa pärib üldiste sätete kohaselt (BGB § 1482 ).

Abikaasadel on vabadus valida pärimiseks erinevaid korraldusi surma puhuks ja leppida kokku kolmanda isiku kasuks tehtud tingimustes kas (vastastikkuse) testamendi või pärimislepinguga. Ühe abikaasa surma järel ei ole üleelanud abikaasal õigust koostada uut testament vara jaotamiseks tingimustel, mis on vastuolus vastastikkuse testamendi või pärimislepinguga, kui abikaasad on need tingimused määratlenud vastastikku siduvatena (üleelanud abikaasa uus testament ei või näiteks abikaasade vara võõrandamisel kahjustada ühiseid järeltulijaid, kes on kohustuslikus korras nimetatud kogu kinnisvara pärijateks tema elukaaslase surma järel) (vt BGB § 2269 ).