7 Kas teie siseriiklikus seadusandluses nähakse ette eraldi abieluvararežiim erinevast rahvusest abikaasadele?

Lisaks traditsioonilistele abieluvararežiimidele võivad kõik abikaasad valida ka Prantsusmaa ja Saksamaa vahelise lepinguga loodud soetisvaras osalemist võimaldava valikulise abieluvararežiimi, sealjuures ei pea kumbki abikaasa olema Prantsusmaa või Saksamaa kodanik (vt punkt 3.1). Saksa õigus ei sätesta erineva kodakondsusega abikaasadele ühtegi spetsiaalset abieluvararežiimi.