3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Kui abikaasad valivad kohaldatavaks režiimiks varaühisuse, võivad nad selle sätestada lepinguga, tingimusel, et leping ei riku kohustuslikus õiguses sätestatud eeskirju. Lepingu abil saavad abikaasad reguleerida nende varaühisuse ulatust, ühisvara hooldamise viisi, varaühisuse kestust jms. Kõnealune leping ei tohi viidata tavadele, kehtetutele seadustele ega välisriikide seadustele.

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Varaühisuse režiimi kohaldamise vorminõuded on järgmised: a) leping peab olema sõlmitud ametliku dokumendina, ning b) see tuleb kanda konkreetselt selleks ettenähtud avalikku registrisse (HCC paragrahvi 1403 lõige 2). Lepingu sõlmimisest huvitatud abikaasad peavad selle koostamiseks pöörduma tsiviilõiguse notari poole.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Lepingu võib sõlmida enne või pärast abiellumist ning see jõustub selle avalikku registrisse kandmise hetkel.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasad võivad olemasolevat lepingut vabalt muuta punktis 3.2 nimetatud tingimustel.