6 Mis juhtub surma korral?

  • Varalahususe režiimi või soetisvaras osalust võimaldava režiimi korral pärib üleelanud abikaasa vähemalt osa surnud abikaasa pärandvarast kas testamendi või seadusjärgset pärimist käsitlevate sätete alusel. Laste olemasolu korral kuulub abikaasale seadusjärgset pärimist käsitlevate sätete kohaselt veerand pärandvarast. Kui lapsi ei ole, pärib abikaasa koos pärandaja õdede-vendade või nende laste ning pärandaja vanemate või nende puudumisel vanavanemate, onude ja nõbudega pool pärandvarast. Kui teisi lähedasi sugulasi ei ole, pärib abikaasa kogu vara (HCC paragrahvid 1820–1821). Olenemata testamendiga sätestatust on üleelanud abikaasal õigus mõttelisele osale varast sellises ulatuses, mis moodustab poole talle kuuluvast seadusjärgsest pärandosast.
  • Varaühisuse režiim lõppeb ühe abikaasa surma korral ning üleelanud abikaasa saab oma osa ühisvarast. Lisaks sellele pärib ta ka ühe osa surnud abikaasa ühisvara osast ning tema isiklikust varast, kooskõlas testamendi sätete või seadusjärgset pärimist käsitlevate sätetega eespool nimetatud viisil. Selleks et üleelanud abikaasa päriks kooskõlas eespool osutatuga, ei tohi surnud abikaasa enne oma surma olla sisse andnud abielulahutushagi oma abikaasa vastu (HCC paragrahv 1822).