3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

"A weboldalon található információk nem naprakészek, azok nem tartalmazzák a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv rendelkezéseit.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 15 March 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 15 mars 2014.“

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasad võivad abieluvaralepingu, mis käsitleb vara omistamise küsimust abielu kestel, sõlmida kas enne abiellumist või abielujärgselt. Neil on õigus vabalt valida, missugune vara saab osaks ühisvarast ning mis jääb lahusvaraks. Kui lepinguga antakse peaaegu kogu lahusvara ja kogu ühisvara ühele abikaasale, hüvitamata seda tegelikult teisele abikaasale, läheb see vastuollu heade kommetega ning on seega õigustühine.

(FLA artikli 27 lõiked 2 ja 4)

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluvaraleping on kehtiv ametliku dokumendina, mille on koostanud tsiviilõiguse notar, või lihtkirjaliku dokumendina, millele on alla kirjutanud jurist. Need nõuded ei kehti abikaasadevaheliste vallasvara annetuste ega kokkulepete puhul, mis käsitlevad ühisvara jagamist ühise abielu lõppemise korral.

(FLA artikli 27 lõige 3)

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abikaasad võivad abieluvaralepingu sõlmida enne või pärast abiellumist. Kui abieluvaraleping on sõlmitud enne abiellumist, jõustub see abikaasade ühise abielu alguskuupäeval. Kui abieluvaraleping on sõlmitud pärast abiellumist, jõustub see kohe pärast sellele alla kirjutamist. Abieluvaraleping kehtib üksnes tuleviku suhtes.

(FLA artikli 27 lõige 2)

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abielulepingut on võimalik igal ajal muuta. Muudetud lepingule kohaldatakse samu vorminõudeid kui esialgsele lepingule.