6 Mis juhtub surma korral?

"A weboldalon található információk nem naprakészek, azok nem tartalmazzák a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv rendelkezéseit.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 15 March 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 15 mars 2014.“

Ühe abikaasa surma korral loetakse abieluvararežiim lõppenuks ning ühisvara jaotatakse kooskõlas punktis 5.1 osutatud põhimõtetega. Üleelanud abikaasa saab kätte oma osa ning teine osa ühisvarast kantakse pärandaja pärandvarasse, mis jagatakse pärimisseaduse sätete alusel.

Seadusjärgse pärimise korral saab üleelanud abikaasa juhul, kui pärandajal järglasi ei ole, endale kogu pärandvara. Üleelanud abikaasa pärib koos järglastega ka pärandvara kasutusvalduse (lese õigus) (1959. aasta tsiviilseadustiku IV. osa artikkel 607).

Kui üleelanud abikaasa uuesti abiellub, siis kaotab kõnealune kasutusvaldus kehtivuse (tsiviilseadustiku artikkel 615). Järglased võivad esitada taotluse üleelanud abikaasa kasutusvalduse piiramiseks. Üleelanud abikaasa või järglased võivad esitada taotluse abikaasa kasutusvalduse üleandmiseks (tsiviilseadustiku artikkel 616).