1 Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Kui Iiri kohtul on pädevus abieluvara käsitlevas vaidluses, kohaldab ta alati kohtu asukohariigi õigust, see tähendab Iiri õigust. Juhul kui teises riigis väljastatud lahuselu või abielulahutuse otsuse alusel esitatakse avaldus lisatoetuse saamiseks, peab Iiri kohus otsuse tegemisel arvesse võtma poolte lisatoetusega seotud õigusi nimetatud riigi õiguse kohaselt.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Kui Iiri kohtul on pädevus abieluvara käsitlevas vaidluses, kohaldab ta alati kohtu asukohariigi õigust, see tähendab Iiri õigust. Juhul kui teises riigis väljastatud lahuselu või abielulahutuse otsuse alusel esitatakse avaldus lisatoetuse saamiseks, peab Iiri kohus otsuse tegemisel arvesse võtma poolte lisatoetusega seotud õigusi nimetatud riigi õiguse kohaselt.