6 Mis juhtub surma korral?

Ühe abikaasa surma korral abieluvararežiim lõpetatakse, selle tagajärjed on nimetatud punktis 5. Lisaks sellele on üleelanud abikaasal pärimisseaduse kohaselt õigus saada endale osa surnud abikaasa pärandvarast.