1 Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abieluvararežiimile kohaldatakse Läti õigust, kui abikaasade alaline elukoht asub Lätis. Kui abikaasade vara asub Lätis, siis kohaldatakse selle vara suhtes samuti Läti õigust, isegi kui abikaasade alaline elukoht Lätis ei asu Läti tsiviilseadustiku paragrahv 13).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Läti õigus ei luba kohaldatavat õigust valida.