6 Mis juhtub surma korral?

Olenemata kohaldatavast abieluvararežiimist on kummalgi abikaasal õigus surma korral oma vara vabalt käsutada (tsiviilseadustiku paragrahv 88).

Üleelanud abikaasa on surnud abikaasa pärija olenemata sellest, missugust abieluvararežiimi neile abielu kestel kohaldati (tsiviilseadustiku paragrahv 392).

Kui surnud abikaasal on alla nelja lapse, pärib üleelanud abikaasa iga lapse osaga võrdväärse osa. Kui lapsi on neli või rohkem, pärib üleelanud abikaasa ühe neljandiku (tsiviilseadustiku paragrahv 393).

Kui surnud abikaasal ei ole üleelanud järglasi ega lapsendatud lapsi, pärib üleelanud abikaasa poole pärandusest ning lisaks sellele ka abikaasade elukoha sisustuse.

Kui surnud abikaasal ei ole üleelanud järglasi, lapsendatud lapsi, ülenejaid sugulasi ega vendi või õdesid ega nende lapsi, või kui ülejäänud pärijad oma osa välja ei nõua, pärib üleelanud abikaasa kogu pärandi (tsiviilseadustiku paragrahv 396).