6 Mis juhtub surma korral?

Ühe abikaasa surma korral on üleelanud abikaasal õigus poolele ühisvarast (notariameti seaduse paragrahv 52). Lisaks sellele on üleelanud abikaasal seadusjärgse pärimise kohaselt pärimisõigus koos esimese või teise järjekorra pärijatega (kui neid on). Üleelanud abikaasa pärib koos surnud abikaasa esimese järjekorra pärijatega (lastega) ühe veerandiku pärandist, kui pärijaid ei ole lisaks abikaasale rohkem kui kolm. Kui pärijaid on rohkem kui kolm, pärib abikaasa teiste pärijatega võrdse osa. Kui abikaasa pärib koos teise järjekorra pärijatega (vanemad ja lapselapsed), on tal õigus poolele pärandist. Kui esimese ja teise järjekorra pärijaid ei ole, pärib abikaasa kogu päritava pärandvara (tsiviilseadustiku paragrahv 5.13).